Головна » 2016 » Серпень » 12 » Батькам четвертокласників
17:12
Батькам четвертокласників
 

Четвертокласники

Четвертий рік навчання в молодших класах завершує перший етап шкільного життя дитини. Четвертокласники – це випускники початкової школи. Саме цей факт багато в чому визначає ті акценти, які розставляють дорослі у взаємодії з дітьми даного віку. Перспектива переходу в середню школу заставляє дорослих звертати первинну увагу на сформованість в четверокласників учбових умінь та навиків.

До четвертого класу у більшості дітей вже складається індивідуальний стиль учбової роботи. Спільний підхід дитини до її виконання добре просліджується при підготовці домашніх учбових завдань. Так, наприклад, деякі діти приступають до уроків відразу після приходу зі школи, іншим потрібний відпочинок (різної тривалості). Хтось швидко і легко включається в роботу, в інших багато часу займає підготовчий період. Одні діти починають виконувати домашні завдання з важких учбових предметів, інші, навпаки, з легких. Хтось краще засвоює матеріал з опорою на графічні зображення (малюнки, схеми і т.д.), інші надають перевагу словесному поясненню і так далі.

Відмінності в спільному підході до виконання учбової роботи пов'язані з індивідуально-типологічними особливостями дітей, їх працездатністю, специфікою пізнавального розвитку, переважаючим типом сприйняття і переробки інформації, неоднаковим інтересом до різних учбових предметів і так далі.

Індивідуальний стиль учбової роботи виявляється не лише в спільному підході до виконання учбових завдань, але і у використанні школярами різних учбових умінь і навиків. Володіння продуктивними прийомами учбової роботи означає, що школяр придбав уміння вчитися: він здатний якісно засвоювати пропоновані знання і, у разі потреби, добувати їх самостійно.

Які ж спільні уміння важливі для успішного навчання? Серед них можна виділити наступні уміння:

– слухати вчителя;

– виділяти головну думку повідомлення;

       зв'язно переказувати зміст тексту;

– відповідати на питання до тексту;

– ставити питання до тексту;

– робити змістовні виводи на основі отриманої інформації;

– письмово виражати свою думку;

– використовувати додаткові джерела інформації, користуватися довідковою літературою (словниками, енциклопедіями та ін.);

– адекватно оцінювати результати власної роботи.

Більшість цих умінь спирається на розумові здібності: уміння порівнювати і знаходити спільне і різне; уміння виділяти головне, відрізняти істотне від неістотного, робити логічні висновки і виводи.

Вчитися всьому цьому необхідно в початковій школі, поки об'єм учбового навантаження в значній мірі дозований. У середніх класах ці уміння виявляться життєво необхідними, оскільки помітно зростає кількість нової інформації, складнішим стане і її зміст. У цій ситуації випробуваний спосіб багатократного повторення, який ще виправдовував себе в початковій школі, буде вельми неефективним. Невміння ж правильно працювати з учбовим матеріалом може стати причиною зниження успішності, невиправданої перевтоми учнів.

Для того, щоб зрозуміти, в якому ступені четверокласники володіють деякими з основних прийомів учбової роботи, можна простежити, наприклад, за тим, як дитина готується до переказу заданого додому параграфа з природознавства. Чи читає малюк весь текст кілька разів підряд, намагаючись запам'ятати все відразу? Чи читає всього один раз і, не переказуючи, упевнений, що все добре знає? Чи фіксує увагу на утриманні окремих абзаців, не встановлюючи потім зв'язку між ними? Чи відповідає на питання до тексту?

Дітей необхідно учити працювати з учбовим текстом: учити виділяти головну думку; складати план тексту; запам'ятовувати зміст тексту і переказувати його з опорою на план і так далі.

Навичку зв'язного переказу зручно розвивати не лише на учбовому матеріалі: можна попросити дитину розповісти зміст прочитаної книги, побаченого кінофільму, описати події минулого дня та ін.

З метою підвищення психологічної грамотності батьків і надання їм необхідних орієнтирів для занять з дітьми педагог може познайомити їх з прийомом виділення смислових опор. До четвертого класу у більшості школярів намічається диференціація учбових інтересів, складається різне відношення до учбових предметів: одні дисципліни подобаються більше, інші – менше.

Перевага тих або інших учбових предметів багато в чому пов'язана з індивідуальними схильностями і здібностями дитини: комусь подобається математика, у когось яскраво виявляються лінгвістичні здібності і так далі.

А якщо у дитини жодних особливих переваг і інтересів не виявляється? Психологічні дослідження показують, що ні до чого не здатних дітей немає. Навіть якщо школяр не виділяється своїми учбовими успіхами і, на перший погляд, однаково байдуже відноситься до всіх предметів, він неодмінно виявляє схильність до кращого засвоєння учбового матеріалу того або іншого змісту. Саме такі схильності, вказуючи на сильніші сторони розвитку дитини, і необхідно підтримувати.

Не слід також забувати, що життя дітей не обмежується стінами школи. За її межами маля може бути занурене в такі заняття, які дозволять йому проявити свою умілість, добитися успіху, знайти упевненість в собі.

Анкета здібностей вашої дитини

За допомогою цієї анкети, що включає дослідження різних спеціальних здібностей, ви можете з'ясувати, якими з них володіє ваш малюк. Нижче перераховано вісім областей, в яких дитина може проявити свої таланти, і дані їх характеристики.

Дайте оцінку кожній з якостей в балах (за п’ятибальною системою):

5 балів – така якість сильно виражена у вашого дитяти;

4 бали – виражено вище середнього;

3 бали – виражено середньо;

2 бали – слабо виражено;

1 бал – зовсім не виражено.

Підсумовуйте бали за всіма якостями усередині кожної з восьми областей. Спільну кількість набраних балів усередині однієї області розділіть на кількість питань в цій області.

Спробуйте скласти графічне зображення здібностей вашої дитини. Для цього на горизонтальній осі позначте вісім областей здібностей, на вертикальній відзначте отриманий для кожної з них середній бал. Ви отримаєте ламану лінію – профіль здібностей вашого дитяти.

Ця анкета – свого роду опорна схема для спостережень за вашим дитям. Запропоновані характеристики здібностей можуть допомогти вам при аналізі поведінки дитини, його розумового і фізичного розвитку. Звичайно, анкета не вичерпує всіх проявів поведінки малюка. Якщо вам здається необхідним, додайте власні характеристики його здібностей.

Інтелектуальні здібності

1. На заняттях все легко і швидко схоплює.

2. Володіє відчуттям здорового глузду і використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.

3. Добре і ясно міркує, не плутається в думках.

4. Уловлює зв'язок між однією подією та іншою, між причиною і наслідком.

5. Добре розуміє недомовлене, здогадується про те, що часто прямо не висловлюється дорослим, але мається на увазі.

6. Встановлює причини вчинків інших людей, мотиви їх поведінки.

7. Швидко запам'ятовує почуте або прочитане без спеціального заучування, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.

8. Знає багато чого про такі події і проблеми, про які його однолітки і не здогадуються.

9. У дитини багатий словниковий запас, вона легко користується новими словами, точно виражає свою думку.

10. Любить книги, які зазвичай читають не однолітки, а діти старші на рік або два.

11. Вирішує складні завдання, що вимагають розумового зусилля.

12. Ставить багато питань. Багато чим цікавиться і часто запитує про це дорослих.

13. Обганяє своїх однолітків з навчання на рік або два, тобто реально повинен би вчитися в більш старшому класі, ніж вчиться зараз. Часто нудьгує на уроці через те, що учбовий матеріал йому вже добре знайомий з книг, журналів, розповідей дорослих.

14. Оригінально мислить і пропонує неочікувані відповіді, вирішення.

15. Дуже сприйнятливий, спостережливий, швидко реагує на нове і неочікуване.

Художні здібності

1. У своїх малюнках і картинах відображає велику різноманітність предметів, ситуацій, людей (немає одноманітності в сюжетах малюнків).

2. Серйозно відноситься до витворів мистецтва. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить хорошу картину, чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиво і художньо виконану річ.

3. Оригінальний у виборі сюжету (у малюнку, вигадуванні, описі якої-небудь події), складає оригінальні композиції (з кольорів, малюнків, каменів, марок, листівок і так далі).

4. Завжди готовий використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, в будівництві дитячих будиночків на ігровому майданчику, в роботі з ножицями, клеєм.

5. Коли має вільний час, охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраса для будинку, одяг і так далі).

6. Удається до малюнка і ліплення для того, щоб виразити свої відчуття і настрій.

7. Цікавиться витворами мистецтва, створеними іншими людьми. Може висловити свою власну оцінку і намагається відтворити те, що йому сподобалося на своєму власному малюнку або в створеній іграшці, скульптурі.

8. Любить працювати з пластиліном, глиною, що дають можливість змальовувати побачене в трьох вимірах.

Музичний талант

1. Дуже швидко і легко відгукується на ритм і мелодії, завжди вслухується в них.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії і відчуттів.

4. Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де можна слухати музику.

5. Любить співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і добре.

6. У співі або музиці виражає відчуття, свій стан.

7. Вигадує оригінальні, свої власні мелодії.

8. Добре грає на якому-небудь інструменті.

Здібності до заняття науковою роботою

1. Виражає думки ясно і точно (усно або письмово).

2. Читає книги, науково-популярні видання з випередженням своїх однолітків на рік-два.

3. Володіє хорошою здібністю до розуміння абстрактних понять, встановлення узагальнень.

4. Володіє хорошою моторною координацією (відмінно фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5. Цікавиться акторською грою.

6. Міняє тональність і вираження голосу, коли зображує іншу людину.

7. Після уроків любить читати науково-популярні журнали і книги.

8. Не сумує, якщо проект або нова ідея не підтримані вчителями або батьками або якщо його експеримент не вийшов.

9. Намагається з'ясувати причини і сенс подій.

10. Проводить багато часу над створенням власних "проектів": конструюванням, побудовою, збиранням.

11. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим.

Літературне дарування

1. Може легко побудувати розповідь, починаючи із зав'язки і кінчаючи вирішенням якого-небудь конфлікту.

2. Привносить щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось знайоме і відоме всім.

3. Дотримується лише необхідних деталей в розповідях про події, все неістотне відкидає, залишаючи головне та найбільш характерне.

4. Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися вибраного сюжету, не втрачає основної думки.

5. Вибирає в своїх розповідях такі слова, які добре передають емоційний стан героїв, їх переживання і відчуття.

6. Уміє передавати в розповідях такі деталі, які важливі для розуміння події, і в той же час не упускає основної лінії подій, про які розповідає.

7. Любить писати розповіді і вірші.

8. Змальовує в розповідях своїх героїв дуже живими, передає їх відчуття, настрій, характер.

Артистичний талант

1. Легко входить в роль іншого персонажу, людини і так далі.

2. Розуміє і добре зображує конфлікт, коли має можливість розіграти яку-небудь драматичну ситуацію.

3. Передає відчуття через міміку, жести, рухи.

4. Прагне викликати емоційні реакції у інших людей, коли про щось із захопленням розповідає.

5. З великою легкістю драматизує. Передає відчуття і емоційні переживання.

6. Пластичний і відкритий всьому новому, не "зациклюється" на старому. Любить пробувати нові способи вирішення життєвих завдань, не використовує вже випробувані варіанти, не боїться нових спроб, завжди перевіряє нові ідеї і лише після експериментальної перевірки може від них відмовитися.

Технічні здібності

1. Добре виконує завдання з ручної праці.

2. Цікавиться механізмами і машинами.

3. У світ його захоплень входить конструювання машин, приладів, моделей, поїздів, радіоприймачів.

4. Може легко лагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

5. Знається на капризах механізмів, любить загадкові поломки і питання "на пошук".

6. Любить  креслити і малювати механізми.

7. Читає журнали і статті про створення нових приладів, машин, механізмів.

Здібності до спорту

1. Енергійний і справляє враження дитини, яка потребує великого об'єму фізичних рухів, щоб відчувати себе щасливою.

2. Любить брати участь в спортивних іграх і змаганнях.

3. Постійно досягає успіху в якому-небудь виді спортивної гри.

4. Бігає швидше за всіх в класі.

5. Краще за інших фізично координований в рухах, рухається легко і граціозно.

6. Любить ходити в походи. Грати на відкритих спортивних майданчиках.

7. Вважає за краще проводити вільний час в рухливих іграх (хокей, баскетбол, теніс, футбол).

Переглядів: 229 | Додав: valya | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar